ŚW. FRANCISZEK

ZACZĄŁ PRZEKSZTAŁCAĆ SIĘ W MĘŻA DOSKONAŁEGO, STAWAĆ SIĘ KIMŚ INNYM.

DUCHOWOŚĆ FRANCISZKAŃSKA

Liturgia

Liturgia Godzin uświęca nasze dni

Bracia niech sprawują Liturgię Godzin według nakazu Reguły , aby wszystkie pory dnia i nocy uświęcać przez uwielbienie Boga.

Gdziekolwiek bracia przebywają albo w jakimkolwiek miejscu się gromadzą, niech Liturgia Godzin będzie ich wspólną modlitwą. Liturgia Godzin zasadniczo winna być sprawowana wspólnotowo.
Wspólne sprawowanie Liturgii Godzin nie jest związane z oznaczonym miejscem, ale ze wspólnotą braci. Pierwszeństwo jednak należy dać kościołowi lub kaplicy, dlatego że jest to miejsce święte i dlatego, że lud Boży może tam łatwiej uczestniczyć w modlitwie braci.

Praktyka rozmyślania

W trosce o ducha modlitwy i pobożności wszyscy bracia powinni codziennie odprawiać rozmyślanie czy to indywidualnie, czy wspólnie.

Bracia niech pielęgnują pobożne ćwiczenia zalecane przez tradycję Zakonu, odnoszące się do tajemnic życia Chrystusa. Praktyki te są pomocne do zjednoczenia się z Panem.

Maryja zajmuje ważne miejsce w naszym życiu

Bracia niech rozwijają w sobie szczególne nabożeństwo do Dziewicy Maryi w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, która „jest Dziewicą uczynioną Kościołem”. Niech praktykują i szerzą formy kultu maryjnego właściwe tradycji franciszkańskiej i naśladują przykład Maryi, Patronki Zakonu, która nazwała siebie „służebnicą Pańską”.

Ponadto, niech bracia gorąco czczą Serafickiego Ojca Franciszka, postępując według przykładu jego życia i nauki, gdyż on jest „wzorcem mniejszych” (forma minorum).

§1. Trwając w swym postanowieniu, ażeby dzielić życie z ludźmi prostymi, bracia niech podtrzymują zdrowe formy pobożności ludowej i nimi niech karmią życie chrześcijańskie wiernych i swoje własne.
§2. Bracia niech starają się modlić wraz z ludem, czyniąc swą własnością rzeczywistość jego życia oraz w prostocie niech uczestniczą w jego nadziei i wierze.