NEWS

Formacja stała

Formacja początkowa rozpoczyna się z chwilą przyjęcia kandydata do postulatu, a kończy się złożeniem wieczystych ślubów zakonnych. Ale w momencie złożenia profesji wieczystej, formacja zakonnika nie kończy się… Po ślubach wieczystych rozpoczyna się tzw. formacja ciągła, która trwa… aż do śmierci. Formacja ciągła to droga całego życia, zarówno osobistego, jak i wspólnotowego. W czasie tej drogi przymioty osobiste, świadectwo ewangeliczne i umacnianie się w powołaniu podlegają nieustannemu rozwojowi, według wzoru św. Franciszka, który nie przestaje nas zachęcać, abyśmy zawsze na nowo „zaczynali czynić dobro”.

13