NEWS

KLERYKAT

Po ukończeniu nowicjatu i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, wszyscy bracia wracają do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu ich domem staje się nie, jak w postulacie, klasztor przy Sanktuarium, ale nowy klasztor św. Franciszka, w którym mieści się Wyższe Seminarium Duchowne.
Kandydaci na kapłanów rozpoczynają tu sześcioletnie studia. Pierwsze dwa lata poświęcone są zgłębianiu zagadnień filozofii. Następne cztery służą zdobyciu wiedzy teologicznej. Studenci seminarium (bracia klerycy) na początku piątego roku składają śluby wieczyste, natomiast pod koniec piątego roku otrzymują święcenia diakonatu. Po pierwszym semestrze szóstego roku odbywa się egzamin wieńczący studia, a także egzamin magisterski. Po nim bracia, już z tytułem magistra teologii, udają się do wyznaczonych klasztorów, aby odbyć praktyki duszpasterskie. Po ich zakończeniu (zwykle w czerwcu), w Sanktuarium Kalwaryjskim otrzymują święcenia kapłańskie.

Kandydaci na braci zakonnych po ukończeniu nowicjatu rozpoczynają tzw. juniorat. W tym czasie poznają podstawy wiedzy teologicznej, a także zdobywają praktyczne umiejętności, które pomogą im w pełnieniu powołania brata zakonnego. Po pięciu latach junioratu składają wieczyste śluby zakonne. Po złożeniu ślubów kierowani są do klasztorów, aby tam podjąć wyznaczone obowiązki (praca w zakrystii, gra na organach, szycie habitów, czy wiele innych).

14