NEWS

NOWICJAT

Nowicjat jest okresem intensywniejszej formacji. Trwa jeden rok i mieści się w klasztorze w Leżajsku k. Rzeszowa. Jego celem jest, aby nowicjusze poznali sposób życia św. Franciszka, doświadczyli go i przepoili swój umysł i serce duchem Franciszkowym oraz pełniej uświadomili sobie powołanie otrzymane od Boga.
W tym celu studiują Regułę, inne pisma św. Franciszka, literaturę franciszkańską, a także historię zakonu i prowincji. Ćwiczą się w prowadzeniu życia modlitwy, w pokucie, ubóstwie, życiu braterskim i pracy.
Podczas nowicjatu bracia otrzymują habit św. Franciszka i imię zakonne. Jeżeli po upływie okresu nowicjatu uznano nowicjusza za zdatnego i on sam pragnie kontynuować życie w zakonie św. Franciszka, zostaje on dopuszczony do profesji czasowej. Na jeden rok ślubuje żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Potem co roku ponownie będzie składał śluby na jeden rok, aż do momentu złożenia ślubów wieczystych. Dopiero śluby wieczyste (profesja wieczysta) składane zwykle po pięciu latach ślubów czasowych, są zobowiązaniem na całe życie i na zawsze łączą zakonnika z zakonem.

1