NEWS

Postulat

Formacja franciszkańska zmierza do tego, aby wszyscy bracia i kandydaci, za natchnieniem Ducha Świętego, mogli ciągle naśladować Chrystusa, według sposobu życia św. Franciszka i Reguły, w konkretnych warunkach swoich czasów. Formacja braci powinna być jednocześnie formacją ludzką, chrześcijańską i franciszkańską.
Pierwszym etapem formacji początkowej jest postulat. Trwa on jeden rok. Bracia odbywający postulat mieszkają w klasztorze w Warcie. W tym czasie każdy z postulatów, z pomocą braci, uczy się poznawać samego siebie i uzupełnia, jeżeli istnieje taka potrzeba, braki w zakresie podstawowej formacji chrześcijańskiej. Rozważa racje dotyczące dokonanego wyboru, pogłębia znajomość życia franciszkańskiego i stopniowo zaczyna je praktykować. Podczas postulatu bracia nie składają ślubów zakonnych, używają świeckich ubrań.