MINISTRANCI

  • Wspólnoty

  • Duszpasterze

  • Wydarzenia

  • Liturgia

  • Formacja

Duszpasterze

Przy bernardyńskich klasztorach gromadzą się ministranci i lektorzy. Opiekunami młodzieży są ojcowie, którzy z zaangażowaniem stoją na straży prawidłowego rozwoju wspólnot.
Pierwszym opiekunem ministrantów w parafii i klasztorze jest Ojciec gwardian – proboszcz, który zwraca uwagę na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie grupy Służby Liturgicznej. Dla zapewnienia grupie stałej opieki duchowej, deleguje do pracy z ministrantami i lektorami kapłana gotowego do pracy i poświęcenia dla młodzieży.
Moderatorom łatwiej jest zachęcić do ministantury chłopców których uczą katechezy. W ten sposób chłopcy lgną do wspólnoty. Ważną sprawą jest żywy kontakt moderatora z rodzicami swoich podopiecznych – co stanowi ważny węzeł spoistości i trwałości grupy.