DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ

  • Droga rozeznania

  • Rekolekcje i dni skupienia

  • Dzień w klasztorze

  • Nocne czuwanie w intencji powołań

  • Duchowe Dzieło

Duchowe Dzieło Pomocy Powołaniom

Dołącz do Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom

duchowe dzieło pomocy powołaniom

 

Chcesz dobrych kapłanów, którzy byliby dla Ciebie autorytetem?! – Wymódl ich sobie!

 

Imię

Nazwisko

Adres email

Adres zamieszkania

Wiek

Pragnę zgłosić chęć włączenia się do wspólnej modlitwy w intencji osób już powołanych i o nowe powołania do służby w Kościele (szczególnie do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji OO. Bernardynów) przez następujący okres czas:

TydzieńMiesiąc3 miesiącePół rokuRokCałe życieInny okres

Inny okres

W tej intencji codziennie zmówię „Modlitwę św. Jana Pawła II w intencji powołań i powołanych” (poniżej) oraz podejmę dodatkowe postanowienie (lub postanowienia):

Zamówię Mszę św. - jak często:

Ofiaruję Komunię św. - jak często:

Odmówię dziesiątek różańca - jak często:

Ofiaruję moje cierpienia i trudności - jak często:

Inne - jak często:

Wszystkie podane wyżej dane osobiste wykorzystane będą wyłącznie do celów związanych z Duchowym Dziełem Pomocy Powołaniom (wpis do księgi, korespondencja) i nikomu nie będą przekazywane.

 

Modlitwa św. Jana Pawła II w intencji powołań i powołanych

O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi. Wspomagaj wszystkich wezwanych. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego. Udzielaj siły i wytrwałości w postanowieniach tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twego imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot, zwracaj na nich swe oczy i powołuj ich, by wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz wahania i niewierności tym, których powołałeś. Wysłuchaj, o Chryste, nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i wspaniałomyślnie odpowiedziała na wezwanie, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy swoją obecnością i swoim przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twego Królestwa. Amen. Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami!