DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ

  • Droga rozeznania

  • Rekolekcje i dni skupienia

  • Dzień w klasztorze

  • Nocne czuwanie w intencji powołań

  • Duchowe Dzieło

Dzień w klasztorze formacyjnym

Dla wszystkich młodych mężczyzn, którzy utrzymują z nami kontakt i chcieliby przeżyć jeden dzień lub weekend w klasztorze – przygotowaliśmy niespotykaną ofertę: pobyt wśród postulantów w klasztorze w Warcie lub wśród kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Termin takiego pobytu jest do ustalenia, stosownie do możliwości jednej i drugiej strony.

Zapytania w tej sprawie prosimy kierować na naszego maila (szukaj w zakładce: KONTAKT).

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy, jeśli dana osoba nie utrzymywała wcześniej z nami kontaktu telefonicznego bądź mailowego lub budzi pewne zastrzeżenia.