DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

 • Historia

 • Formacja FMO

 • wspólnoty

 • Rekolekcje

 • Ruch Czystych Serc

 • Materiały

Spotkania Formacyjne Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej

KAMUZO (Kurs Oazowy dla Animatorów Muzycznych)

Najbliższy Kurs Oazowy dla Animatorów Muzycznych będzie miał miejsce jesienią 2017 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej

KODA (Kurs Oazowy dla Animatorów)

Najbliższy Kurs Oazowy dla Animatorów będzie miał miejsce jesienią 2017 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

REKOLEKCJE DLA ANIMATORÓW

Z myślą o animatorach chcemy wygospodarować czas dla nich na ich rekolekcje – czas, w którym jeszcze przed rozpoczęciem posługi dla swych młodszych kolegów i koleżanek będą mogli uporządkować swoją relację z Bogiem i wejść w klimat modlitwy. Dla tych, którzy mają zaległości w formacji (tzn. nieodbyte ONŻ I, II lub III) będą mogli je nadrobić – dotyczy to jednak starszych animatorów.

Rekolekcje dla animatorów odbędą się w dniach 26-30 czerwca w Przeworsku. Poprowadzą je Moderatorzy FMO. Koszt udziału 50 zł.

Zapisy trwają do końca maja 2017 r. na naszego maila: duszpasterstwo.bernardyni@gmail.com

Wraz z zapisem należy całą sumę wpłacić na nasze konto.

REKOLEKCJE WAKACYJNE 2017

Oaza Dzieci Bożych I stopnia:
1-12 lipca – Kalwaria Zebrzydowska (prowadzi: o. Augustyn)
– dla dzieci po ukończonej II-IV klasie szkoły podstawowej (do 11 lat)

Oaza Dzieci Bożych II stopnia:
12-23 lipca – Kalwaria Zebrzydowska (prowadzi: o. Erwin)
– dla dzieci po ukończonej V-VI klasie szkoły podstawowej (11-13 lat)

Oaza Nowego Życia stopnia podstawowego:
1-17 lipca – Wetlina (prowadzi: o. Fabian)
– dla młodzieży po ukończonej I klasie gimnazjum (13-14 lat)

Oaza Nowego Życia I stopnia:
1-17 lipca – Przeworsk (prowadzi: o. Alojzy)
– dla młodzieży po ukończonej II klasie gimnazjum (14-15 lat)

Oaza Nowego Życia II stopnia:
17 lipca – 2 sierpnia – Wetlina (prowadzi: o. Konrad)
– dla młodzieży po ukończonej III klasie gimnazjum (15-16 lat)

Oaza Nowego Życia III stopnia:
17 lipca – 2 sierpnia – WSD Kalwaria Zebrzydowska (prowadzi: o. Natan)
– dla młodzieży po ukończonej I klasie szkoły średniej (16-17 lat)

 

Karty zgłoszeniowe do pobrania:

Karta animatora (+18) 2017

Karta animatora(-18) 2017

Karta uczestnika (+18) 2017

Karta uczestnika (-18) 2017

 

 • Zapisy trwają do 4 czerwca włącznie! Do tego dnia obowiązuje przesłanie kart zgłoszeniowych i bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł na konto. Po tej dacie nie przyjmujemy spóźnialskich.
 • Wypełniając karty uczestników i animatorów należy zwrócić uwagę na kategorie wiekowe: osoby niepełnoletnie dostają karty „(-18)”, natomiast pełnoletnie „(+18)”. Tam, gdzie nie zaznaczono inaczej wypełniają sami uczestnicy lub uczestnicy z rodzicami, a podpisuje i pieczętuje Moderator wspólnoty lokalnej. Uczestnicy przecinają kartę i zostawiają dla siebie jedną część karty (informacyjną), a drugą (z wypełnionymi danymi) oddają Moderatorowi lub odsyłają.
 • Karty zgłoszeniowe proszę przesłać na adres:

o. Alojzy Garbarz
ul. Bernardyńska 25
34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

 • Koszty uczestnictwa w rekolekcjach:
  • dla Dzieci Bożych: 300 zł + 50 zł zaliczki
  • dla uczestników turnusów ONŻ: 350 zł + 50 zł zaliczki
  • dla animatorów: 150 zł + 50 zł zaliczki
 • Jeśli jakiś animator odbył Kurs Wychowawcy Wypoczynku to jedynym kosztem jaki poniesie jest zaliczka 50 zł. Aby jednak doszło to do skutku, wraz z jego/jej kartą zgłoszeniową muszę otrzymać skan zaświadczenia o odbytym kursie.
 • Animatorzy muzyczni proszeni są o dopisanie na karcie: Animator muzyczny
 • Animatorzy powinni liczyć się z tym, że w wypadku zaistniałej potrzeby ich posługi na innych turnusach mogą zostać tam skierowani. O tym jednak zostaną osobiście poinformowani przeze mnie.
 • Opłaty za uczestnictwo w rekolekcjach przekazujemy Moderatorowi rekolekcji w dniu przyjazdu. Jeśli rodzice chcą wpłacić opłatę za rekolekcje na konto, mogą to zrobić – numer konta znajdziecie tutaj. Kwotę przekażemy Moderatorowi rekolekcji.
 • Transport do miejsca rekolekcji i z powrotem leży w gestii Moderatora lokalnej wspólnoty i rodzica. Moderator prowadzący rekolekcje nigdy się tym nie zajmował i taki stan rzeczy pozostaje.

Rekolekcje studenckie

Karta uczestnika do pobrania:

Rekolekcje Studenckie 2017

Więcej informacji na karcie.

Zapisy do 15 sierpnia 2017 r.

 

Dni Wspólnoty FMO

15-17 września 2017 r. – Kalwaria Zebrzydowska

 

 

W wyżej podanych informacjach co do terminu, miejsca i prowadzących mogą nastąpić korekty.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: duszpasterstwo.bernardyni@gmail.com