News

NAJNOWSZE WPISY
11
Luty 2018

Powrót do życia

Liturgię Słowa VI Niedzieli Zwykłej (rok B),
rozważa o. Barnaba Olszewski OFM

1 czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46

Psalm 32

2 czytanie: 1 Kor 10, 31 – 11, 1

Ewangelia: Mk 1, 40-45

Na dzisiejszą niedzielę przeznaczony jest fragment z Ewangelii wg Św. Marka o uzdrowieniu trędowatego. Do Jezusa przychodzi cierpiący człowiek. Z powodu choroby jest wykluczony z życia społecznego. To tak jakby kogoś z nas wyrwano z naturalnego środowiska a wywieziono na odległą wyspę z zakazem kontaktowania się z kimkolwiek. Tenże udręczony mężczyzna mógłby przeklinać los, Boga i całe społeczeństwo z powodu trądu. Jednak przychodzi do Jezusa, klęka i prosi. Jest tu dużo pokory: „Jeżeli chcesz…”. Chrystus dotyka go. Wg Prawa staje się nieczysty. Jezus naraża się na nieczystość rytualną, by okazać swoją bliskość cierpiącemu. On nie jest buntownikiem, gdyż przyszedł wypełnić Prawo, a nie usunąć. Istotą Bożych przykazań jest miłość.

Po uzdrowieniu mężczyzna otrzymuje nakaz złożenia ofiary w świątyni za swe uzdrowienie. Jest z powrotem u siebie. Może mieszkać w swoim mieście, rodzinie, chodzić do synagogi, w której bywał od dziecka. Wraca do życia. Jezus natomiast pozostaje w miejscu, gdzie ten był dawniej. Dokonała się zamiana. Jezus przyjmuje los wykluczonego i odrzuconego przez społeczeństwo zostając poza miastem, na miejscu pustynnym. To zapowiedź przyszłości. Syn Boży umiera na Krzyżu poza miastem, by inni znaleźli się w Niebieskim Jeruzalem. Grzech jak trąd wyklucza nas z pełni Bożego życia. Chrystus przychodzi zbawiać.

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.
(Iz 54)

Nie bój się ze swoim trądem pójść do spowiedzi. Jezus przychodzi zbawiać, a nie potępiać.

Tagged with: , , , , ,
Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *